ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1977

חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ח- 1965- תקנות בדבר תקן עובדי מעונות ללוקים בשכלם והכשרתם בדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות יום הלוקים בשכלם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים