ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/12/1976

הצעת חוק להגבלת פרסום של מוצרי עישון, התשל"ג-1973- (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים