ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/12/1976

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה - 1965 תקנות בדבר תקן עובדי מעונות ללוקים בשכלם והכשרתם בדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים