ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1976

חוק הגבלת הפרסומת של מוצרי טבק, התשל"ז-1976 - (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים