ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/12/1976

אגרות למקצועות רפואיים; חוק הגבלת הפרסומת של מוצרי טבק, התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים