ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1976

הצעת חבר-הכנסת מ. ידיד: המצב במעונות למפגרים והמחסור בתוכניות לשיקום; חוק הפיקוח על מעונות (תיקון), התשל"ז - 1976; תקנות בדבר עובדי מעונות ללוקים בשכלם והכשרתם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים