ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/11/1976

אגרות למקצועות רפואיים; דיווח על המשא ומתן עם הרופאים - המשך להצעה לסדר של חבר הכנסת דיציאן בנושא זה; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת דיציאן בעניין המשא ומתן עם הרופאים; חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 - תקנות בדבר תקן עובדי מעונות ללוקים בשכלם והכשרתם ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים