ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/11/1976

חוק הפיקוח על מעונות (תיקון), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים