ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1976

הסנקציות שנוקטים הרופאים בבתי חולים - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת א. מלמד ז. אמיר י. בארי ה. זיידל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים