ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/07/1976

אישרור שינוי האגרות בדבר רישיונות והיתרים למקצועות רפואיים לאחר הטלת מס ערך מוסף; הופעת שר הבריאות ו. שם טוב בוועדה בנושא - שליחת חולים המבוטחים בקופת-חולים לבתי חולים של קופת-חולים בלבד, ותשובתו לשאלות חברי הוועדה; נושאים שעל שולחן הוועדה; שינוי סדר היום של הישיבה; תיקון התוספת לפקודת המסים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים