ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6 ), התשל"ה-1976 (דיון והצבעות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים