ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/06/1976

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה -1965 תקנות בדבר תקן עובדי המעונות לזקנים ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות זקנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים