ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1976

מסקנות ועדת השירותים הציבוריים בנושא "הטיפול בנערות במצוקה בידי משרד הסעד" - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת מרשה פרידמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים