ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/06/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה-1976, הצבעה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים