ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/06/1976

מצב האשפוז בבתי - החולים במדינה - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ש. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים