ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/06/1976

הטיפול בנערות מצוקה בידי משרד הסעד - הצעה לסדר-היום של ח"כ מרשה פרידמן; סדרי עבודת הוועדה; שאילתות למשרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים