ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/06/1976

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 תקנות בדבר תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים; שינוי בסדר היום של ישיבות הוועדה; תשובות נציגי משרד הסעד לשאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים