ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/05/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה-1975; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים