ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/04/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה 1976 (סעיפים 5 ז - 5 -י"ד)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים