ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/04/1976

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג -1973 סעיף 58

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים