ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/04/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה- 1975 (סעיף 1)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים