ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/03/1976

מסקנות הוועדה בנושא: הטיפול בילדים נכים - הצעה לסדר היום של ח"כ ח. גרוסמן; מסקנות הוועדה בנושא: המצב בבית החולים בלינסון - הצעה לסדר היום של ח"כ א. אבטבי; סיכומי הוועדה בנושא: המצב בבית החולים בית לוינשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים