ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/02/1976

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה -1975 (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים