ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/02/1976

מסקנות הוועדה בנושא: "המצב בבית-החולים בילינסון"; מסקנות הוועדה בנושא: בעיית ילדים נכים"; נשירתם של העובדים הסוציאליים והשלכותיה על קידום הרוחה הסוציאלית" הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת נוזהת קצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים