ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1976

חוק ביטוח בריאות, תשלג"-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים