ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/02/1976

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 4), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים