ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/01/1976

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון), התשל"ו-1976 הצעת חוק פרטית בדיון טרומי; חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים