ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/01/1976

המצב בבית - החולים לוינשטיין; חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (תיקון מס' 4), התשל"ה 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים