ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/12/1975

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה - 1965 תקנות בדבר תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים