ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/12/1975

חוק ביטוח בריאות חובה, התשכ"ג- 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים