ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1975

סקירת שר הבריאות על תקציב משרדו לשנת הכספים 1976; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים