ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/12/1975

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6), התשל"ה - 1975 (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים