ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/12/1975

המשך הדיון בחוק ביטוח בריאות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים