ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/12/1975

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 4), התשל"ה - 1974 המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים