ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/12/1975

חוק לתיקון פקודת שיניים (מס' 6), התשל"ה - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים