ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1975

מצבן של משפחות נזקקות לאחר התמורות הכלכליות -המשך הדיון וסקירת השר ש. הלל יו"ר ועדת השרים לענייני רווחה חברתית; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים