ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1975

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשל"ג - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים