ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים