ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/10/1975

דברים לזכרו של ד"ר גדעון מנליס ז"ל; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2), התשכ"ד-1964; חוק מגן דוד אדום (תיקון), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים