ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/07/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג -1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים