ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1975

חוק לתיקון דיני עונשין (הפסקת הריון), התשל"ה-1975-הצעת חוק של חברי כנסת; עבודת הוועדה בפגרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים