ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1975

חוק לתיקון דיני עונשין (הפלות), התשל"ד -1974 -הצעת חוק של חברי הכנסת; חוק לתיקון דיני עונשין (הפסקת הדיון), התשל"ד- 1974- הצעת חוק של חברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים