ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/07/1975

מצב הסעד בעיריית תל-אביב - הצעה לסדר היום של חברת - הכנסת ח. גרוסמן; שאילתות חברי הוועדה: תשובות שר הסעד מ. חזני לשאלות חברי הוועדה בנושא 8 קיצוצים בתקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים