ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/06/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ה-1975 (הצבעה על סעיפים 34-1)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים