ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/06/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ה- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים