ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/06/1975

חוק לתיקון דיני העונשין (הפלות), התשל"ד-1974 הצעות חוק של חברי הכנסת; חוק לתיקון דיני עונשין (הפסקת הדיון), התשל"ד-1974; קיצוצים בתקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים