ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/05/1975

חוק לתיקון דיני העונשין (הפלות), התשל"ד-1974; חוק לתיקון דיני עונשין (הפסקת הריון), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים