ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1975

הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (הפסקת הריון), התשל"ד הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (הפלות), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים