ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/04/1975

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 37), התשל"ג-1973; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים