ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1975

סיכום הדיון בחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 37), התשל"ג- 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים